ROMIL » MISIUNE / VALORI

Iveco Situl Iveco
PROMOTII ROMIL

ROMIL » MISIUNE / VALORI

DECLARATIE DE POLITICA A CALITATII

Viziunea noastră este :
‘’ Servicii de calitate, intodeuna cu un pas inaintea concurentei ‘’


Misiunea noastră este :
‘’ Sa asiguram clientilor mobilitate non-stop prin calitate si profesionalism‘’

Obiectivul principal este :
‘’ Excelentul în produsele şi serviciile noastre ( întreţinerea şi repararea autovehiculelor, comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule, intermediere în comerţul cu maşini, activităţi de testări şi analize tehnice ) pentru a satisface clienţii din interiorul şi   din afara   organizaţiei prin abordarea deciziei cu bazarea  pe fapte şi pe principiile : îmbunătăţirea continuă şi orientarea sistematică spre clienţi   ‘’

• Realizarea obiectivului nostru este posibilă numai prin implicarea tuturor membrilor organizaţiei în respectarea obiectivelor calităţii, conform referenţialului SR EN ISO 9001 : 2001 şi printr-o conducere a organizaţiei spre conceptul de calitate totală – având la bază motivarea, adică implicarea oamenilor prin respect ;

• Căutăm întotdeauna ‘’ excelentul ‘’ în produsele şi serviciile noastre pentru a satisface clienţii noştri

• Urmărim îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate, timp de execuţie şi cantitate solicitată, pentru produsele şi serviciile oferite spre clienţii noştri ;

• Continuăm parteneriatul benefic şi reciproc cu furnizorii noştri, solicitându-le şi încurajându-i să crească nivelul calitativ al produselor / serviciilor ;

• Fiecare membru al organizaţiei este răspunzător de calitatea şi securitatea muncii sale, de păstrarea mediului în care muncim sigur, curat şi ordonat ;

• Convingerea mea este că toţi membrii firmei înţeleg, susţin angajamentul managementului la stabilirea şi asigurarea atingerii obiectivelor, în aplicarea acestei politici pentru toate produsele şi serviciile noastre, cu scopul îmbunătăţii nivelului nostru de trai, al relaţiilor cu clienţii noştri şi al afacerilor.

• Managementul organizaţiei, reprezentat de Directorul General, îşi asumă angajamentul de a respecta cerinţele sistemului managementului calităţii, de a-l îmbunătăţi continuu şi de a realiza obiectivele.

• Pentru a asigura implementarea acestei politici şi atingerea obiectivelor strategice / specifice organizaţiei, mă angajez să menţin sistemul de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001 : 2001 şi să îmbunătăţim continuu eficacitatea acestuia.

                                                                                                                                                                                                     
Echipa ROMIL,

© 2009 Romil. Toate drepturile rezervate. Iveco