TERMENI SI CONDITII

Iveco Situl Iveco
PROMOTII ROMIL

TERMENI SI CONDITII

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.romil.ro

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

ROMIL şi-a deschis site-ul www.romil.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”) precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când accesaţi site-ul şi când îl parcugeţi şi utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu ROMIL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

Drepturi de proprietate intelectuală
Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale ROMIL se consideră a fi autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea ROMIL sau a unor terţi care au autorizat ROMIL să le utilizeze.

Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi ale lucrărilor şi modelelor de autovehicule care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la ROMIL, este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele ROMIL, logo-ul , numele autovehiculelor din gama IVECO precum şi produsele şi serviciile care-i sunt asociate, sunt mărci înregistrate de către IVECO.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de ROMIL, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de ROMIL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la ROMIL sau de la titularii respectivi constituie infracţiunea de contrafacere care se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii IVECO distribuite în România.

ROMIL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea ROMIL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Reţeaua ROMIL este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

Vehicule noi

Caracteristicile noilor autovehicule prezentate pe site-ul ROMIL sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile prezentate sunt cele din tariful ROMIL în vigoare.
Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai reţelei DACIA în Romania. Preţurile indicate sunt preţuri maxime recomandate.
Informaţii despre serviciile de finanţare

Rubrica Finanţare propune oferte şi tarife, în general supuse unor condiţii, şi depinzând de acceptarea dosarelor de către organismul care finanţează. Datele nu sunt contractuale. Înscrierea coordonatelor dumneavoastră pe prezentul site nu constituie în nici un caz un angajament contractual şi nu este echivalentul unei oferte de credit.

Numai semnarea unei oferte prealabile de finanţare şi depunerea tuturor documentelor justificând declaraţiile dumneavoastră pe lângă un membru al reţelei, vă permite responsabilului de finanţare să se pronunţe definitiv în privinţa cererii dumneavoastră de finanţare. Dată fiind trăsătura interactivă a site-ului, ofertele care se fac aici pot varia fără ca aceasta să poată angaja răspunderea responsabilului de finanţare. Ofertele sunt valabile cu condiţia acceptării dosarului de către acesta.

Reţeaua comercială

Reţeaua comercială ROMIL în România este la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă comunica informaţiile suplimentare pe care aţi putea dori să le cunoaşteţi cu privire la fiecare dintre produsele şi serviciile prezentate pe site.

Vă mulţumim pentru consultarea concesionarului dumneavoastră în acest scop.

Fireşte, concesionarii, în calitate de comercianţi independenţi, acţionând în numele lor propriu şi pe socoteala lor, rămân responsabili pentru informaţiile de orice natură pe care le introduc pe site.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului ROMIL. ROMIL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.romil.ro şi nu este responsabil, în nici un fel, privind conţinutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.
Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, ROMIL, filialele sale şi nici membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

Informaţiile asupra modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de ROMIL, de filialele sale sau de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să ne accesaţi site-ul.
Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.
Actualizarea condiţiilor generale

ROMIL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

© 2009 Romil. Toate drepturile rezervate. Iveco